vč. DPH

Smluvní podmínky pro software, služby a obsah webu

Následující zákaznická smlouva ("Smlouva") je smlouva mezi Vámi a Markétou Vaníčkovou ("dále jen International Ecommerce") a stanoví podmínky, za kterých poskytuje International Ecommerce Moduly (definované níže) s dodatkovými službami a webové řešení obchodu. Tato smlouva je účinná, po zaškrtnutí políčka pro souhlas s těmito podmínkami. Pokud uzavíráte smlouvu jménem právnické osoby (společnosti), přijetím této smlouvy stvrzujete, že máte zákonnou pravomoc za tuto společnost jednat. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí této smlouvy, neměli by jste web International Ecommerce používat.

 

1. Definice

"Obsah" znamená jakoukoli informaci, kterou lze generovat nebo se s ní setkáváte při procházení webových stránek International Ecommerce, jako jsou uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, ochranné známky, loga, datové soubory, funkce webu, texty, software, grafika, fotografie, videa, obrázky, zprávy a kód webu, včetně designu webových stránek, struktury, vzhledu a uspořádání obsahu na těchto webových stránkách.

"Modul" je webové rozšíření vč. doplňkových služeb, které jsou jeho součástí, je zakoupen prostřednictvím webových stránek International Ecommerce.

"International Ecommerce fix" nabídka oprav notoricky známých chyb v hlavních Opensource jako jsou Magento, Opencart, Prestashop a WooCommerce za přijatelnou cenu.

"Třetí strana poskytující služby" označuje třetí stranu, která nabízí své služby na portálu International Ecommerce.

"Zásilková služba" je služba pro eshopy nebo koncové zákazníky na levné zasílání balíků do celého světa.

"My", "nás" nebo "naše" označuje webový portál International Ecommerce a firmu provozující web.

"Vy", "váš" nebo "uživatel" označuje vás / nebo společnost nebo jinou právnickou osobu, pro kterou tuto smlouvu přijímáte.

"Vaše informace" jsou definovány jako veškeré informace, které poskytnete International Ecommerce v jakékoliv části webu (včetně zveřejněné recenze) nebo prostřednictvím jakékoli komunikace. Jste výhradně zodpovědní za vaše informace a my zprostředkováváme pouze pasivní kanál pro vaši online distribuci a zveřejnění vašich informací.

 

2. Licence

Licence k modulu je licence použitelná pouze pro jednoho uživatele v jeho vlastním eshopu, který byl specifikován v objednávce. Modul je pouze licencován ne prodáván.

Modul zakoupený na portálu International Ecommerce i jakékoliv jeho jednotlivé části je zakázáno přeprodávat, upravovat či kopírovat a vkládat do jiného webu než pro který byl zakoupen.

 

3. Platby, daně a podmínky pro vrácení peněz

Kupující souhlasí, že produkty International Ecommerce fix, moduly včetně zahrnutých doplňkových služeb (jako jsou instalace, záruka kompatibility a antivirová kontrola) či služby přepravy zakoupené prostřednictvím portálu International Ecommerce plně uhradí. Kupující je zároveň odpovědný za včasnou úhradu objednaných modulů a služeb pomocí dostupné platební metody.

Konečná nákupní cena se skládá z ceny za modul včetně doplňkových služeb + daň podle platných předpisů ČR v době zakoupení daného modulu či služby.

Dostupné platební metody na internetovém portálu:

- platba pomocí kreditních karet

- platba bankovním převodem

Všechny moduly obsahující službu záruka kompatibility zakoupené na portálu Mezinárodní eshop v případě zjištění nefunkčnosti (nekompatibility) s jiným již nainstalovaným modulem ve vašem webu je možné vrátit. V tom případě bude modul námi z Vašich stránek smazán, na kupujícího tak nepřechází licence a peníze uhrazené za modul mu budou neprodleně vráceny.

 

4. Dodání

Dodání modulů a International Ecommerce fixů probíhá elektronickou formou. Moduly zahrnující doplňkové služby jsou instalovány přímo do Vašeho webu. Dodání je uskutečněno nejpozději do 24 hodin od zadání a uhrazení objednávky.

 

5. Vrácení

Zákazníci kteří zakoupili moduly včetně služby záruky kompatibility mohou v případě nekompatibility s jiným již nainstalovaným modulem ve vašem eshopu modul vrátit.

Ecommerce řešení je dodáváno jako digitální obsah, dle § 1837 odst. 1 občanského zákoníku vrácení, odstoupení od smlouvy není možné.

 

6. Užívání portálu Mezinárodní eshop

6.1 Obsah webu, vyjma bodů uvedených v této smlouvě nesmí být kopírován, reprodukován, republikován, překládán či jinak použit na žádném webu, serveru či v jiném mediálním prostředku pro komerční ani jiné využití bez písemného souhlasu provozovatele portálu Mezinárodní eshop.

6.2 Zakázané aktivity. Internetový portál není dovoleno stahovat, parsovat, procházet roboty či jiným automatickým zařízením, programem, algoritmem, metodikou nebo jakýmkoliv podobným způsobem se pokusit získat přístup do webu, kopírovat nebo monitorovat jakoukoliv část portálu či se pokusit omezit přístupnost, zpomalit web či zcela znepřístupnit webový portál. Stahovat je možné pouze dokumenty a informační materiály u kterých je to uvedeno. Mezinárodní eshop si vyhrazuje právo zakázat jakoukoli takovou činnost.

Webový portál není možné používat žádným nezákonným způsobem nebo způsobem zakázaným touto smlouvou a konat nezákonné aktivity, které by porušovaly práva Mezinárodního obchodu.

 

7. Ostatní podmínky

Mezinárodní eshop může kdykoli a bez upozornění provádět změny v nabídkách všech produktů a službách nabízených na internetovém portálu Mezinárodní eshop či v cenách produktů nebo služeb kdykoli a bez upozornění. Materiály na portálu Mezinárodní eshop týkající se produktů a služeb mohou být zastaralé a Mezinárodní elektronický obchod se nezavazuje tyto materiály aktualizovat, může se jednat např. o produkty vložené na portál třetími stranami.

 

8. Důvěrné údaje

Uživatel souhlasí, že si je vědom, že portál Mezinárodní eshop (zahrnující softwaru, a jakékoliv jeho části) obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny zákonem.

 

9. Omezení odpovědnosti

Uživatel bere na vědomí, že se jedná o komponenty eshopu a služby s nimi spojené, International Ecommerce fix nebo celá Ecommerce řešení určené k převážně podnikatelské činnosti. Mezinárodní eshop neodpovídá za vady způsobené instalací modulů či International Ecommerce fixu ani za žádné následné vady vzniklé v budoucnu při používání těchto komponentů.

 

10. Ochrana osobních údajů kupujícího

a)     Prodávající se zavazuje chránit a zpracovávat osobní údaje kupujícího dle platných právních předpisů ČR a EU.

b)    Prodávající se dále zavazuje umístit na své internetové stránky mezinarodnieshop.cz informační dokument, který informuje kupujícího o získání, ochraně a zpracování osobních údajů kupujícího.

c)     Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

d)    Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje kupující využije pouze k vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

e)     Souhlas se zpracováním osobních údajů je ze strany kupujícího možné kdykoliv odvolat.

 

11. Obchodní sdělení

a)   V souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) i.p Mezinárodní eshop nezasílá zákazníkům, potencionálním zákazníků  a registrovaným uživatelům žádná obchodní sdělení. 

Všeobecné obchodní podmínky pro zboží

Internetový portál Mezinárodní eshop, Markéta Vaníčková, sídlem Hejnická 357, Raspenava, 46401, Česká Republika, IČ: 06729592, zapsaná v živnostenském rejstříku.

(dále jen i.p. Mezinárodní eshop)

 

1) Úvodní ustanovení

a)   Obchodní podmínky  ii.p. Mezinárodní eshop, sídlem Hejnická 357, Raspenava, 46401, IČ: 06729592, zapsané v živnostenském rejstříku. (dále jen “prodávající”), Tyto obchodní podmínky upravují pravidla pro prodej zboží na webu mezinarodnieshop.cz, upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového portálu ve vlastnictví prodávajícího, a to v souladu s platnými právními předpisy ČR, především pak v souladu s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Internetový portál, který prodávající provozuje je umístěn na webových stránkách https://mezinarodnieshop.cz (dále jen “internetový portál”). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

b)    Tyto obchodní podmínky se nevztahují na uzavření kupní smlouvy s právnickou osobou na straně kupujícího či s osobou, jenž uzavírá objednávku v rámci své podnikatelské činnosti či samostatné výdělečné činnosti.

c)     V kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je možné sjednat odchylky od obchodních podmínek, které jsou těmto obchodním podmínkám nadřazené.

d)    Kupní smlouva, obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů jsou vedeny v českém jazyce. Obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů jsou součástí kupní smlouvy, která je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím.

e)     Obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů má prodávající možnost upravovat, měnit či aktualizovat. Těmito kroky nejsou v žádném případě dotčena práva a povinnosti, jenž vznikly účinností předchozí verze obchodních podmínek a informačního textu o ochraně osobních údajů. Výše zmíněné texty jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícího a jsou kupujícímu neustále k dispozici.

 

2) Uzavření kupní smlouvy

a)     Internetový portál, jenž je prodávajícím provozován, obsahuje širokou nabídku zboží, která obsahuje popis a kupní cenu.  Ceny jsou u nabídek uváděny včetně DPH. Výše uvedené údaje jsou platné po celou dobu, po kterou jsou na daném internetovém portálu dostupné. Internetový portál rovněž obsahuje informace o nákladech na dopravu zboží.

b)    Kupní smlouva je uzavírána mimo sídlo živnostníka, a to prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, na kterých se nachází internetový portál.

c)     V případě, kdy je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána na mezinárodní úrovni, bere kupující na vědomí, že nese náklady spojené s případným proclením či dalšími poplatky, které se řídí právními předpisy konkrétního státu.

d)    Kupní smlouva se na webových stránkách internetového portálu prodávajícího uzavírá prostřednictvím objednávkového formuláře, ke kterému se kupující dostane po vložení vybraného produktu do tzv. nákupního košíku. Tento formulář je nutné ze strany kupujícího vyplnit. Obsahuje informace o objednaném zboží, způsoby platby a dodání a rovněž i kontaktní údaje kupujícího, jenž jsou nutné pro vyřízení objednávky.

e)     Před závazným odesláním objednávky má kupující právo zkontrolovat a případně měnit či editovat jím zadané údaje. Odeslání objednávky kupující provede stisknutím tlačítka “odeslat”, které najde pod souhrnem objednávky.

f)    Objednávka se pro obě smluvní strany, tedy prodávajícího i kupujícího, stává závaznou ve chvíli, kdy kupující odešle prostřednictvím objednávkového formuláře objednávku a prodávající tuto objednávku potvrdí. Potvrzení o přijetí a zpracování objednávky je kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailové zprávy.

g)    Odesláním objednávkového formuláře kupující souhlasí s tím, aby prodávající používal elektronickou poštu (e-mail) ke komunikaci a sdělování informací kupujícími.

 

3)    Platební podmínky

a)     Prodávající umožňuje kupujícímu uhradit cenu objednávky, jenž zahrnuje rovněž náklady na přepravu, několika způsoby. Kupující se může rozhodnout, která z nabízených variant pro něj bude nejvhodnější.

b)    Platební metody, kterými je možné uhradit cenu objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového portálu jsou platby prostřednictvím:

     - kreditní karty

     - PayPal

    - bankovním převodem na účet prodávajícího uvedeného v potvrzení objednávky.

c)     Po uhrazení ceny objednávky, která zahrnuje i náklady na dopravu, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

d)    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4)    Daňová povinnost

a)     Ceny jednotlivého zboží jsou na internetových stránkách prodejce uváděny včetně DPH, které je uvedeno v aktuálně platné výši dle platných právních předpisů ČR.

b)     Pro zahraniční společnosti s platným daňovým identifikačním číslem nabízíme prodej bez DPH. 5)    Odstoupení od smlouvy

a)     Odstoupení od smlouvy se řídí platnými právními předpisy ČR, a to především vybranými ustanoveními občanského zákoníku.

b)    Kupující bere na vědomí, že není možné odstoupit od kupní smlouvy ve chvíli, kdy byla kupní smlouva uzavřena s tím, že vybrané zboží bylo upraveno či jinak pozměněno dle přání kupujícího.

c)     Kupující má, dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na případ uvedený v článku 4) bod b).

     - Odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu zaslat prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem).

     - Rovněž lze odstoupení zaslat v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího, jenž je uvedeno v úvodu těchto všeobecných obchodních podmínek.

d)    V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tato se ruší. Kupujícímu tak vzniká povinnost neprodleně prodávajícímu vrátit zakoupené zboží.

    - Tyto je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

    - Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy na sebe bere náklady spojené s přepravou zboží prodávajícímu.

e)     V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se prodávající zavazuje navrátit kupujícímu peněžní prostředky.

    - Peněžní prostředky budou kupujícímu navráceny stejným způsobem, jakým byly doručeny prodávajícímu.

    - Prodávající se zavazuje navrátit peněžní prostředky kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to v případě, kdy bude do této lhůty kupujícím vráceno či prokazatelně zasláno zboží prodávajícímu.

   - Prodávající není povinen navrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude zboží vráceno či alespoň prokazatelně zasláno přepravní společností.

f)      V případě, že na zboží vznikne škoda či vada, která jej poškozuje, je prodávající oprávněn úměrně ponížit peněžní částku, která má být kupujícímu navrácena.

g)    Prodávající je taktéž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, ale pouze v době, dokud nedojde k převzetí zboží kupujícím.

V případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle bodu g), je tento povinen neprodleně navrátit peněžní prostředky, které získal od kupujícího.

 

6)    Dodání zboží

a)     Prodávající je povinen doručit zboží na místo, jenž bylo kupujícím zvoleno v objednávkovém formuláři.

b)    Prodávající zasílá zboží i do zahraničí.

c)     Kupující má povinnost převzít objednávku na místě, které bylo jím zvoleno v objednávkovém formuláři.

d)    Pokud dojde ze strany kupujícího k tomu, že nedojde k převzetí zboží, to bude zasláno zpět prodávajícímu a následně bude nutné je opětovně doručovat, bere kupující na vědomí, že nese náklady na opětovné doručení zboží.

e)     Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a její obsah.

       i.  V případě, že kupující zjistí porušenost obalu, toto neprodleně nahlásí danému přepravci.

      ii.  V případě, že kupující shledá zásilku v takovém stavu, že je evidentní, že mohlo dojít k neoprávněnému vniknutí, není povinen zásilku od daného přepravce převzít.

 

7)    Práva z vadného plnění

a)     Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy o ochraně spotřebitele.

b)    Prodávající odpovídá zejména za to, že zboží nemá při odeslání žádné vady, které by mohly ohrozit práva kupujícího.

c)     Prodávající dále odpovídá za to, že doručené zboží odpovídají stavu, jenž byl uveden v nabídce a zároveň odpovídají i uvedenému popisu.

 

8)    Další práva a povinnosti

a)     Kupující dle tohoto ustanovení nabývá vlastnických práv ke zboží ve chvíli, kdy uhradí peněžní částku smluvenou v kupní smlouvě a zboží si převezme.

b)    Případné stížnosti lze prodávajícímu zasílat prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem). Prodávající je následně povinen zaslat kupujícímu informaci o vyřízení jeho stížnosti rovněž prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem).

c)    K mimosoudnímu řešení sporů z uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je příslušná instituce: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to prostřednictvím internetové adresy: https://adr.coi.cz/cs.

 

Formulář ke zrušení objednávky: Vzor

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na naši adresu).

- Naše adresa: E-mail: info@mezinarodnieshop.cz

- Tímto ruším / rušíme objednávku k zakoupení následujícího zboží (*) těchto služeb

- Objednáno / Dodáno

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka (platí jenom pro papírovou formu)

- Datum

______________
(*) nehodící se škrtněte

 

9)    Ochrana osobních údajů kupujícího

a)     Prodávající se zavazuje chránit a zpracovávat osobní údaje kupujícího dle platných právních předpisů ČR a EU.

b)    Prodávající se dále zavazuje umístit na své internetové stránky mezinarodnieshop.cz informační dokument, který informuje kupujícího o získání, ochraně a zpracování osobních údajů kupujícího.

c)     Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

d)    Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje kupující využije pouze k vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

e)     Souhlas se zpracováním osobních údajů je ze strany kupujícího možné kdykoliv odvolat.

 

10)   Obchodní sdělení

a)   V souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) i.p Mezinárodní eshop nezasílá zákazníkům, potencionálním zákazníků  a registrovaným uživatelům žádná obchodní sdělení. 

 

11)  Závěrečná ustanovení VOP

a)     V případě, že nastane situace, která není v těchto všeobecných obchodních podmínkách upravena, řídí se její řešení dle platných právních předpisů ČR.

b)    V případě, že dochází k uzavření kupní smlouvy na mezinárodní úrovni, bere kupující na vědomí, že se v tomto případě uzavření kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy apod. řeší dle platných právních předpisů ČR.

c)     Prodávající se zavazuje, že bude mít na internetovém portálu mezinarodnieshop.cz veřejně k dispozici umístěnou aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek a Informačního textu k ochraně a zpracování osobních údajů.

 

12) Omezení odpovědnosti


12.1 Ne regulace v těchto podmínkách vylučuje nebo omezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobenou naší nedbalostí.
12.2 Podle pravidla 12.1 nemůžeme být zodpovědní za následnou (nepřímou), zvláštní nebo trestnou ztrátu, škodu, náklady nebo výdaje, například ztrátu dat způsobených produktem, ztrátu zisku, ztrátu příjmu; ztráta času, volný čas.
12.3 Nemůžeme být zodpovědní ani za škody způsobené nesprávnou montáží nebo instalací výrobku, které nejsou způsobeny nevhodnými pokyny, které jsme obdrželi od nás, opomenutím údržby nebo zneužitím, bez ohledu na dané pokyny.
12.4 Přijmeme odpovědnost pouze za zboží, které je prokazatelně vadné z důvodu naší nedbalosti. Naše odpovědnost je vyloučena v případě, že škoda je způsobena třetí osobou, například výrobcem dodaného zboží a může být přednostně požadován jeho nebo jeho pojišťovna.
12.5 Nezodpovíme za žádné selhání při plnění některé z našich povinností způsobených vyšší mocí (katastrofa, příroda, stávka). Naše celková odpovědnost nepřekročí 100% ceny splatné za dodané Zboží způsobené jednou nebo více událostmi (kromě smrti nebo úrazu osob, viz 12.1).

 

13) Doprava

Všechny zásilky jsou pojištěny. V případě ztráty zásilky dopravcem tak obdržíte od nás zásilku novou podle objednávky v náhradním dodacím termínu a to bez jakéhokoliv doplatku. Poškozené zásilky je nutné reklamovat u dopravce při předání.a) Doprava po České republice

Cena dopravy po ČR je 150 Kč. Za dobírku se neúčtuje žádný další  poplatek. 

V případě použití platební metody PayPal nebo platby kartou Vám nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky.

Dodání trvá obvykle 3-4 pracovních dny. b) Doprava po celé EU (mimo Čr)

Cena dopravy po EU je 10 EUR.

V případě použití platební metody PayPal nebo platby kartou Vám nebudou účtovány žádné dodatečné poplatky. Dobírka mimo ČR není možná.

Dodání trvá obvykle 4-5 pracovních dnů. c) Doprava mimo EU 

Cena dopravy do států mimo Evropskou Unii je 15 EUR. Dodání trvá obvykle 5-7 pracovních dní.

Cena za dopravu se neodvíjí od výše objednávky či objednaného množství. Je vždy ve stejné výši. Všechny uvedené ceny dopravného zahrnují zákonem požadované DPH, což je 21%.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.1.2019.

V Raspenavě dne 16.1.2019.

 

Customers reviews

No reviews at this time.

Only registered users can report abuse. Log in or create an account .
Only registered users can vote for a review.  Log in or create an account .